Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Tải xuống

Tên văn bản Bản tiếng Nhật
Hoặc bản dùng kết hợp
Bản tiếng Trung Ví dụ ghi
Tờ rơi pdf
Hướng dẫn tuyển sinh pdf pdf
Tiêu chuẩn chi phí của Học viện giáo dục quốc tế Osaka pdf
Danh sách giấy tờ cần nộp pdf
Đơn nhập học pdf excel pdf
Sơ yếu lý lịch pdf word
Đơn xin tham gia phỏng vấn pdf word pdf word pdf word
Lý do du học pdf word pdf word
Cam kết hỗ trợ tài chính pdf word pdf word
Giải trình nguồn gốc tài sản pdf word pdf word pdf word