Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Về học bổng

Học bổng bên ngoài trường

1. Học bổng của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản: Nhà trường sẽ tiến cử những học viên có thành tích xuất sắc cho Bộ. Nếu được lựa chọn, học viên có thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng hàng năm trị giá 360.000 Yên của Bộ
2. Học bổng Kyoritsu Foundation Scholarship của Kyoritsu International Foundation: Nhà trường sẽ tiến cử những học viên có thành tích xuất sắc cho Quỹ học bổng này. Nếu được lựa chọn, học viên có thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng hàng tháng trị giá 60.000 Yên từ Quỹ này.
3. (NPO) LSH Asia scholarship (Quỹ khuyến học Lee Soo Hyun): Nhà trường sẽ tiến cử những học viên có thành tích xuất sắc cho Quỹ học bổng này. Nếu được lựa chọn, học viên có thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng 6 tháng trị giá 100.000 Yên từ Quỹ này.

Học bổng của Nhà trường

Học bổng đặc biệt loại A

Học bổng dành cho học viên có tỷ lệ chuyên cần cao và thành tích xuất sắc

★Dành cho học viên đáp ứng các điều kiện sau và đã thanh toán đủ số tiền cho năm học tiếp theo trước thời hạn thanh toán

Năm thứ 2
Thời gian học
Học phí
Học bổng
Số tiền thực tế phải nộp
1 năm
¥680.000
¥80.000
¥600.000
9 tháng
¥510.000
¥60.000
¥450.000
6 tháng
¥340.000
¥40.000
¥300.000
3 tháng
¥170.000
¥20.000
¥150.000

【Điều kiện】Phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây.
1. Tỷ lệ chuyên cần của năm 1 (12 tháng) là 100%
2. Điểm thi định kỳ, điểm đánh giá tổng hợp của Kỳ I, Kỳ II đều là loại “Giỏi”
3. Đã thanh toán đủ số tiền trước thời hạn thanh toán

*Học bổng sẽ được cấp vào cuối tháng sau của kỳ thanh toán

Học bổng chuyên cần loại A

Tại thời điểm tốt nghiệp/ kết thúc khóa học vào tháng 3 có tỷ lệ chuyên cần kể từ khi nhập học đến tháng 2 (tháng trước đó) là 100%

2 năm ¥20.000
1 năm 9 tháng ¥16.000
1 năm 6 tháng ¥13.000
1 năm 3 tháng ¥10.000

*Được trao tại Lễ tốt nghiệp tháng 3

Phần thưởng chuyên cần

Tại thời điểm tốt nghiệp/ kết thúc khóa học vào tháng 3 có tỷ lệ chuyên cần kể từ khi nhập học đến tháng 2 (tháng trước đó) là 100%

1 năm ¥8.000
9 tháng ¥6.000
6 tháng ¥4.000
3 tháng ¥2.000

*Được trao tại Lễ tốt nghiệp tháng 3

Học bổng chuyên cần loại B

Tỷ lệ chuyên cần của nửa kỳ (6 tháng) đạt 100%: Phiếu mua hàng QUO CARD trị giá 1000 yên
*Được tính vào cuối tháng 9, cuối tháng 3 cho nửa kỳ tính từ tháng 4 đến tháng 9 của Kỳ 1, từ tháng 10 đến tháng 3 của kỳ II
*Không áp dụng cho nửa kỳ có bao gồm thời gian tốt nghiệp
* Được trao vào cuối tháng 10, cuối tháng 4

Học bổng loại A

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT và EJU cao: ¥50.000
【Điều kiện】Phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây.
1. Đỗ N1 kỳ thi JLPT từ 170 điểm trở lên
2. Có điểm EJU Môn tiếng Nhật (trừ phần viết luận) 340 điểm trở lên

Học bổng loại B

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT và EJU cao: ¥40.000
【Điều kiện】Phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây.
1. Đỗ N1 kỳ thi JLPT từ 160 điểm trở lên
2. Có điểm EJU Môn tiếng Nhật (trừ phần viết luận) 320 điểm trở lên

Học bổng loại C

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT và EJU cao: ¥30.000
【Điều kiện】Phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây.
1. Đỗ N1 kỳ thi JLPT từ 150 điểm trở lên
2. Có điểm EJU Môn tiếng Nhật (trừ phần viết luận) 300 điểm trở lên

Học bổng loại D

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT và EJU cao: ¥20.000
【Điều kiện】Đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau đây.
1. Đỗ N1 kỳ thi JLPT từ 150 điểm trở lên
2. Có điểm EJU Môn tiếng Nhật (trừ phần viết luận) 300 điểm trở lên

Học bổng loại E

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT và EJU cao: ¥15.000
【Điều kiện】Đáp ứng 1 trong 3 điều kiện sau đây.
1. Đỗ N1 kỳ thi JLPT từ 130 điểm trở lên
2. Đỗ N2 kỳ thi JLPT từ 160 điểm trở lên
3. Có điểm EJU Môn tiếng Nhật (trừ phần viết luận) 260 điểm trở lên

Học bổng loại F

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT cao: ¥10.000
【Điều kiện】
1. Đỗ N1 kỳ thi JLPT

Học bổng loại G

Học bổng dành cho học viên có điểm thi JLPT cao: ¥6.000
【Điều kiện】
1. Đỗ N2 kỳ thi JLPT

*Chỉ cấp 1 loại học bổng cho 1 người
*Được trao tại lễ tốt nghiệp tháng 3