Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Chương trình giảng dạy

Triệt để hội thoại bằng tiếng Nhật khi ở trường. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy tiếng Nhật vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, hiểu rõ mục tiêu du học của học viên, nhiệt tình hướng dẫn cho học viên với trọng tâm giúp học viên đỗ kỳ thi tiếng Nhật và giúp học viên thông thạo tiếng Nhật để giúp ích cho cuộc sống. Chúng tôi triển khai các giờ học hướng dẫn một cách tỷ mỉ cho từng học viên bằng cách phân bố lớp học số lượng rất ít học viên.

Chương trình giảng dạy của khóa học (Khóa học lên cao 2 năm)

Sơ cấp 1, 2

Mục tiêu đạt được Thời gian học Hình thức giảng dạy
Có thể nói những câu hội thoại hữu ích trong cuộc sống hàng ngày,
khả năng đọc và viết các câu đơn giản
6 tháng
390 giờ
Hoạt động giảng dạy trên lớp
Chương trình
Yếu tố ngôn ngữ Kỹ năng ngôn ngữ
Khả năng nói tiêu tiêu chuẩn
Khoảng 300 chữ Hán
Khoảng 1.500 từ vựng
Sử dụng mẫu câu, ngữ pháp cơ bản
☆Có thể trả lời đơn giản bằng câu ngắn
☆Có thể đặt câu hỏi, câu yêu cầu cho người gặp lần đầu
☆Có thể giải thích các chỉ thị đơn giản
☆Đọc được câu có lẫn chữ Katakana và chữ Hán đơn giản

Trung cấp 1,2

Mục tiêu đạt được Thời gian học Hình thức giảng dạy
Khả năng hội thoại, đọc và viết được
những nội dung thông thường
6 tháng
(Tổng cộng là 1 năm)
390 giờ
Hoạt động giảng dạy trên lớp
Chương trình
Yếu tố ngôn ngữ Kỹ năng ngôn ngữ
Khả năng nói trong môi trường thông thường
Khoảng 1.000 chữ Hán
Khoảng 6.000 từ vựng
Sử dụng mẫu câu, ngữ pháp ở cấp độ vừa
☆Hiểu được nội dung đàm luận một cách tóm tắt,
có thể đàm thoại với người đang không có ở trước mặt
☆Hiểu được câu văn ngắn về chủ đề nào đó,
Viết được câu văn ngắn

Cao cấp 1

Mục tiêu đạt được Thời gian học Hình thức giảng dạy
Khả năng tiếng Nhật tổng hợp cần thiết
để sống trong xã hội
Đồng thời là công cụ nền tảng cho việc học tập,
nghiên cứu ở trường đại học
6 tháng
(Tổng cộng là 1 năm 6 tháng)
390 giờ
Hoạt động giảng dạy trên lớp
Chương trình
Yếu tố ngôn ngữ Kỹ năng ngôn ngữ
Khả năng nói trong môi trường đặc thù
Khoảng 1.500 chữ Hán
Khoảng 8.000 từ vựng
Sử dụng mẫu câu, ngữ pháp ở cấp độcao
☆Nghe bản tin trên ti vi, đài, internet
và có thể nói về nội dung đó
☆Có thể tham gia tranh luận với nhiều người
☆Viết được một bức thư, email đơn giản

Cao cấp 2

Mục tiêu đạt được Thời gian học Hình thức giảng dạy
Khả năng vận dụng ngôn ngữ ở cấp độ cao
cần thiết cho việc học các lĩnh vực chuyên ngành
6 tháng
(Tổng cộng là 2 năm)
390 giờ
Tùy theo mục đích học tập
Từ cấp độ trung cấp
sẽ có sự tham gia của giáo viên chuyên môn,
gia sư
Yếu tố ngôn ngữ Kỹ năng ngôn ngữ
Khả năng nói trong môi trường đặc thù
Khoảng 2000 chữ Hán
Khoảng 10.000 từ vựng
Sử dụng mẫu câu, ngữ pháp ở cấp độ cao
☆Có thể thực hiện các hoạt động ngôn ngữ cần thiết liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành

Lớp học với số lượng học viên rất ít sẽ giúp bạn tập trung vào tiết học và nâng cao kết quả rõ rệt. Bầu không khí gia đình giống như ở nhà.
Điều này rất quan trọng đối với việc học.