Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Liên hệ

 

微信(WECHAT):Chen_OILI
LINE:osakakokusai-teacher
LINE:vietnamese-teacher

*For Vietnamese

 

Skype:osakakokusai

 

    Thể loại Liên hệ
    Liên hệMong muốn thăm quanMuốn nhận tờ rơiNội dung khác