Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Chi phí du học

Chi phí du học

* Học phí của trường chúng tôi bao gồm các khoản sau:

Phí giáo trình Khoảng 10.000 yên (1 năm), Khoảng 20.000 yên (2 năm)
Học ngoại khóa Khoảng 25.000 yên (2 lần/năm vào mùa xuân và mùa thu)
Khám sức khỏe Khoảng 5.000 yên (1 năm)
Tiệc tốt nghiệp Khoảng 6.000 yên
Thuế tiêu thụ 10%

 

1.Chi phí du học

Khóa học Năm Phí kiểm tra đầu vào Phí nhập học Học phí Phí bảo trì cơ sở vật chất Tổng
1 năm Năm thứ 1 30.000 yên 80.000 yên 660.000 yên 20.000 yên 790.000 yên
1 năm 3 tháng Năm thứ 1 30.000 yên 80.000 yên 660.000 yên 20.000 yên 790.000 yên
Năm thứ 2
(đóng 3 tháng)
150.000 yên 20.000 yên 170.000 yên
1 năm 6 tháng Năm thứ 1 30.000 yên 80.000 yên 660.000 yên 20.000 yên 790.000 yên
Năm thứ 2
(đóng 6 tháng)
320.000 yên 20.000 yên 340.000 yên
1 năm 9 tháng Năm thứ 1 30.000 yên 80.000 yên 660.000 yên 20.000 yên 790.000 yên
Năm thứ 2
(đóng 9 tháng)
490.000 yên 20.000 yên 510.000 yên
2 năm Năm thứ 1 30.000 yên 80.000 yên 660.000 yên 20.000 yên 790.000 yên
Năm thứ 2 660.000 yên 20.000 yên 680.000 yên

*Phí giáo trình bao gồm trong Học phí.
*Phí kiểm tra đầu vào: Nộp trước khi phỏng vấn.
*Tổng số tiền cần chuyển là 790.000 yên: Sau khi chúng tôi xác nhận được việc chuyển tiền, chúng tôi sẽ gửi bản gốc “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”.
*Chi phí y tế ở Nhật rất đắt, vì vậy học viên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế quốc dân.
*sau khi nhập học Học phí đã nộp sẽ không được hoàn trả bất kỳ lý do gì.

*Ví dụ chi phí sinh hoạt ở Osaka
―――――――――――――――――――――――――――――
Tiền thuê nhà: 40.000 yên
Tiền ăn: 40.000 yên
Tiền điện nước: 5.000 yên
Tiền điện thoại: 5.000 yên
―――――――――――――――――――――――――――――
Tổng: 90.000 yên

2. Về việc nộp học phí
Học viên phải nộp toàn bộ số tiền quy định trước khi gia hạn visa.

3. Chậm nộp tiền
Nếu chậm nộp học phí từ 1 tháng trở lên kể từ ngày quy định thì về nguyên tắc, sẽ bị xử phạt đuổi học.

4. Về việc gia hạn visa lần sau
Phải nộp trước toàn bộ học phí tương ứng với thời gian ở trong trường. Những người đã nộp toàn bộ học phí theo quy định có thể xin gia hạn visa.
*Tuy nhiên, đối với học viên có tỷ lệ chuyên cần thấp, kết quả học tập kém thì nhà trường sẽ không cấp Giấy chứng nhận.