Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Cách đi đến trường

Địa chỉ 1-29-2 Nishikujo, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka
TEL 06-6463-3956
FAX 06-6463-3958
E-mail info@inter-edu.co.jp
WeChat Chen_OILI
Skype osakakokusai
Facebook https://www.facebook.com/oiliinteredu/

●Học viện giáo dục quốc tế Osaka là cơ sở đào tạo tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản chứng nhận và công bố, là trường thành viên của Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản.

google map