Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Kế hoạch hàng năm

Kế hoạch hàng năm

Tháng 4 Lễ nhập học  Nhập học của học viên mới

Khai giảng Kỳ I
Bài kiểm tra xếp lớp
Định hướng

Tháng 5 Kỳ nghỉ tuần lễ vàng
Tháng 6 Bài thi giữa kỳ I
Hướng dẫn về kế hoạch phát triển bản thân, Chuẩn bị cho phỏng vấn
Kỳ thi du học Nhật Bản lần 1

Tháng 7 Hoạt động ngoại khóa
Hội thảo hướng dẫn về việc học lên cao
Tháng 8 Nghỉ hè
Gửi báo cáo học tập” cho gia đình
Tháng 9 Bài thi cuối kỳ I
Hướng dẫn về kế hoạch phát triển bản thân, Chuẩn bị cho phỏng vấn
Kết thúc kỳ I (trước 30/9) Thông báo lớp mới

Tháng 10 Nghỉ thu Khai giảng Kỳ II
Lễ nhập học  Nhập học của học viên mới
Bài kiểm tra xếp lớp
Định hướng
Bắt đầu kỳ thi vào trường tư thục, trường chuyên môn (Từ tháng 10 đến tháng 3)
Tháng 11 Khám sức khỏe cho học viên mới
Kỳ thi du học Nhật Bản lần 2
Thi thử – Luyện thi năng lực tiếng Nhật
Hoạt động ngoại khóa
Tháng 12 Thi năng lực tiếng Nhật
Thi giữa kỳ II
Nghỉ đông Gửi báo cáo học tập” cho gia đình

Tháng 1 Hướng dẫn về kế hoạch phát triển bản thân, Chuẩn bị cho phỏng vấn
Bắt đầu kỳ thi vào trường đại học quốc lập (Từ tháng 1 đến tháng 3)
Bài kiểm tra năng lực học tập
Tháng 2 ① Chuyến đi thực tập.
2 ngày 1 đêm ( cần chi trả chi phí riêng)
Tháng 3 Thi cuối kỳ II
Buổi họp đánh giá tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Kết thúc kỳ II (Trước 24/3)
Thông báo lớp mới
Nghỉ xuân