Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố
Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)

Câu hỏi thường gặp

Nhà trường có giới hạn độ tuổi nhập học không?
Về nguyên tắc, phải đủ 17 tuổi trở lên mới được nhập học vào trường chúng tôi.
Kể cả người chưa từng học tiếng Nhật cũng có thể nhập học à?
Ít nhất, bạn cần đọc viết hiragana và katakana thành thạo, sử dụng được tiếng Nhật đơn giản như chào hỏi và giới thiệu bản thân. Điều này là do tiêu chuẩn để xin visa du học là phải có thời gian học tiếng Nhật tối thiểu 150 giờ. Điều này cũng cần thiết cho việc học tập và sinh sống của bạn tại Nhật Bản.
Có thể nhập học bất kỳ lúc nào à?
Chúng tôi có quy định thời gian nhập học.
1 năm có 4 lần vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10.
Nhà trường có các khóa học nào?
Chúng tôi có khóa 1 năm, khóa 2 năm.
Thời gian kết thúc khóa học sẽ khác nhau tùy theo thời gian nhập học.Về chi tiết, vui lòng tham khảo link sau.
Thủ tục nhập học được thực hiện như thế nào?
Để xin visa du học, chúng tôi sẽ làm thủ tục khoảng 6 tháng trước thời gian nhập học mong muốn của bạn.
Về giấy tờ cần thiết để xin visa du học, vui lòng xem trang sau đây.

Trang tải xuống

Trường hợp không cần xin visa du học (Là người đã có tư cách lưu trú có thể ở lại Nhật Bản (ví dụ ở cùng gia đình, Thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ, v.v.), chúng tôi sẽ tiếp nhận Đơn xin nhập học 1 tháng trước thời gian nhập học.