Trường Nhật ngữ – Học viện giáo dục quốc tế Osaka ở Osaka là trường tiếng Nhật đã được Cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố

Học viện giáo dục quốc tế Osaka
TEL:06-6463-3956
9:00 - 18:00 (Thứ 2 - thứ 6)
Học lên cao
Các bạn sẽ đạt được trình độ tiếng Nhật cần thiết để học lên đại học, cao học, cao đẳng, trường chuyên môn, học các kỹ năng cần thiết sau khi học lên cao từ việc lựa chọn đề tài nghiên cứu, viết lý do nguyện vọng ứng tuyển, lập kế hoạch nghiên cứu, v.v.
Để biết chi tiết, vui lòng click vào link này.
Đi làm
Các bạn sẽ học tiếng Nhật nâng cao và tác phong làm việc; chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi mặt trong hoạt động tìm việc vào làm ở doanh nghiệp Nhật Bản.
Để biết chi tiết, vui lòng click vào link này.
Điều dưỡng, hộ lý
Nhà trường cũng hỗ trợ các bạn có mơ ước trở thành Điều dưỡng, hộ lý. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Map